Posicionarnos SEM y Marketing en buscadores Příručka marketéra: Prošli jsme 400 Adwords skriptů a vybrali 23 dávajících smysl

Příručka marketéra: Prošli jsme 400 Adwords skriptů a vybrali 23 dávajících smysl

0 Comments


Už to tady bylo mnohokrát, 10 scriptů, které nakopnou Váš bysnys, 7 scriptů, které nesmíte vynechat, scripty bez kterých se Váš eshop neobejde. Ale kdo kdy rozhodl, že právě tyto konkrétní scripty jsou pro vás opravdu to pravé. Vždyť někdo schraňuje leady, jiný prodavá online. Někdo si vystačí s klasickým searchem, jiný využívá produktové inzeráty.

Prošli jsme více než 400 funkčních scriptů, spoustu z nich aktivně nasadili a otestovali. A to vše bez ohledu na zaměření, prostě jsme chtěli zkusit vše, co dává aspoň trochu smysl. A výsledek? 23 Adwords scriptů pro vás, které možná využijete.

Adwords scripty jsou šikovné doplňky pro efektivní správu Vašich účtů. V základu se dají rozdělit na dvě kategorie, ty které pouze reportují a ty, které aktivně dělají změny v účtu. V širším hledisku například hlídají rozpočty, zda se reklamy zobrazují, vytvářejí nejrůznější přehledy nebo upravují bidy za specifickými účely. Mnohdy výsledky zapisují do samostatných Google sheetů, případně reporty posílají i na email. Nasledující seznam scriptů je mixem všeho. K zakladnímu popisu je vždy přidán link na stažení scriptu, kde najdete také detailní návod, jak script nasadit.

1. Link checker single account

Asi nejzákladnější script, který má obrovské využijí. Aktivně hlídá funkčnost vašich url v inzerátech a pokud odhalí chybu (404), vyreportuje její přesné umístění do Google sheetu (v jaké kampani a sestavě se inzerát nachází a který se jedná) a pošle upozornění, že něco není v pořádku do emailu. Scpript umí zacházet nejen s inzeráty, ale také s rozšířeními a je vhodný jak pro vyhledávací, tak pro obsahovou síť.

Odkaz na: ​Link checker single account

2. Link checker MCC

Spravujete více účtů Adwords najednou a výužíváte k tomu MCC? Tak to můžete zkusit obdobu linkcheckeru pro jednotlivé účty. Tento script navíc dokáže pomocí štítků zpracovávat pouze vybrané účty. Přehled o funkčnosti odkazů z reklam tak budete mít pod jednou střechou.

Odkaz na: ​Linkchecker MCC

3. Bid to position (základní)

S tímto scriptem máte možnost bidovat na přesnou pozici v rámci účtu. Jeho značkou nevýhodou je, že je vhodný spíše pro menší účty, kde nejsou jednotlivá klíčová slova nijak prioritizována. Funguje na principu všechno nebo nic, tedy ovládá vždy všechna aktivní klíčová slova v účtu.

Odkaz na: ​Bid to position

4. Bid to position (rozšířený)

Nevýhodu předchozího scriptu napravuje jeho rozšířená verze od Brainlabs. Jeho nastavení je navíc zjednodušeno rozhraním od data-inside. Pomocí štítků přiřazených k jednotlivým klíčovým slovům si můžeme přesně definovat na kterou pozici má Adwords bidovat. Dle zkušeností script funguje opravdu dobře a poměrně přesně.

Odkaz na: ​Bid to position

5. Bid testing

U bidování ještě chvíli zůstaneme. Pokud si nejste jistí, jak vysoký bid jednotlivým sestavám na začátku běhu kampaně nastavit, využijte tento jednoduchý script, přímo od developerů Google. Script do Google tabulky zaznamenává všechny hodnoty z adwords při použití různých multiplikátorů bidu. Jednoduše pak rozhodnete, jak vysoký bid je pro vás nejvýhodnější.

Odkaz na: ​Bid testing

6. TV schedule bid

Využíváte reklamu v televizi nebo kdekoli jinde, kde přesně víte v jaký moment se zobrazí? Jeden kanál reklamy je dobré podpořit ve vhodném čase jiným. K tomu se výborně hodí TV schedule bid script, pomocí které velmi jednoduše přesně nastavíte časy od kdy a do kdy se má konkrétní reklama zobrazovat.

Odkaz na: ​TV schedule bid

7. 24 hour bidding tool

Mnoho inzerentů využívá možnosti měnit výši bidu v závislosti na šase a dnu v týdnu. Tato funkcionalita je integrovaná přímo v rozhraní Adwords. Je ale poměrně nepřehledná. Tuto obtíž spolehlivě odstraňuje script od Brainlabs. Pomocí tabulky velmi jednoduše definujete časové úseky pro bidování.

Odkaz na: ​24 hour bidding tool

8. Hour by hour heatmap

Když už jsme u využití času, ukážeme si ještě jeden zajímavý script, který se hodí právě pro hodinovou optimalizaci. Hour by hour heatmap, si teoreticky dokážeme vytvořit pomocí dimenzí také přímo v rozhraní, ale pomocí scriptu je vše o mnoho snazší a automatizované. Script dokáže díky přehledné heatmapě znázornit nejrůznější metriky v čase a dnu v týdnu. Ideálně se tak hodí v následné kombinaci s 24 hour bidding tool. Pro použití tohoto scriptu doporučuji mít vždy dostatek dat a nedělat závěr z kampaní, které krátkou dobu. Ideální jsou minimálně roční data.

Odkaz na: ​Hour by hour heat map

9. Advanced budget script

Rozpočty reklam se standardně přiřazují ke kampaním, případně skupinám kampaní. Pokud však chcete rozpočet přiřadit i k dalším částem struktury kampaní, využijte tento script. Peníze tak můžete přerozdělovat mezi jednotlivé sestavy, reklamy nebo dokonce klíčová slova. Script Advance budget je sice zajímavý, ale použil bych jej spíše pro jednorázové testování, například právě reklam nebo landing pages. Pro dlouhodobé přerozdělování rozpočtu se hodí vytvořit více kampaní.

Odkaz na: ​Advanced budget script

10. Monthly budget pause

Pomocí tohoto scriptu můžete běh kampaně ukončit po dosažení vámi definovaného rozpočtu. Kampaň je možné v dalším měsíci opět rozběhnout. Script je to užitečný pouze tehdy, kdy nemáte možnost pravidelně kontrolovat své útraty, případně když si chcete být jistí, že účet za jednotlivé kampaně nepřesáhne určitou částku

Odkaz na: ​

11. Account monthly budget pause

Script funguje velmi obdobně jako předešly, jen s tím rozdílem, že částku, kterou nesmí Adwords za útratu překročit definujete na úrovni celého účtu. Toto je script, který je vhodný, když svěřujete účet juniorovi a chcete kontrolu nad tím ,že definovaný rozpočet nepřekročí.

Odkaz na: ​

12. Master negative list

Chcete-li mít všechny vylučující klíčová slova pohromadě, využijte tento script. V Adwords existuje možnost vytvářet hromadné seznamy vylučujících klíčových slov, musíte je však vždy přiřadit ke kampani. Pokud chcete mít jistotu, že se na vybraná slova nikde zobrazovat nebudete, použijte tento script.

Odkaz na: ​Master negative list

13. Negative keywords conflicts

V současnosti je tato funkce integrována v Adwords editoru, ale také částečně přímo v Adwords. Script porovnává vaše vylučující klíčová slova s klasickými klíčovými slovy a reportuje, zda mezi nimi nevzniká konflikt. Prakti, zda negativa nebrání ve zobrazování reklam na klíčová slova v účtu.

Odkaz na: ​Negative keywords conflicts

14. Disapproved text adds via mail

Tento jednoduchý scriptík funguje podobně jako linkchecker, jen s tím rozdílem, že monitoruje funkčnost celé reklamy. Podobně, jako většina scriptů tohoto typu spolupracuje s Google tabulkami. Report je možné automaticky posílat na Vaší emailovou adresu.

Odkaz na: ​Disapproved text adds via mail

15. Date of creation

Script date of creation, je vhodná pro účty na kterých pracuje například více specialistů, případně ve chvílích , kdy je třeba zaznamenat výraznou změnu, kterou jsme v účtu nastavili (například nové sady reklam a tak podobně). Historii lze vždy dohledat také přímo v Adwords, ale kouzlo scriptu je tom, že automaticky přiřazuje k nově vytvořeným položkám štítek. Pomocí nich jde potom v účtu také velice snadno jednotlivé kroky filtrovat.

Odkaz na: ​Date of creation

16. Same search query in different adGroups

Toto je zřejmě můj nejoblíbenější script. Jeho funkčnost je až dokonalá. Po jeho nasazení uvidíte přehledně všechna klíčová slova, která mohou spouštět inzerci na stejný vyhledávací dotaz. Zpravidla vždy chceme, aby nám konkrétní sestava spouštěla reklamy pouze určité vyhledávací dotazy a to z toho důvodu, že klíčovým slovům exaktně přizpůsobujeme reklamy. Pomocí scriptu tato slepá místa přesně odhalíte a vyloučíte jednotlivá nechtěná hledá z jednotlivých sestav.

Odkaz na: ​Same search query in different adGroups

17. Ga queries ws Adwords kws

Tento script bohužel nemá ve své funkcionalitě 100% pokrytí, ale dokáže mnohému napomoci. Slouží pro případy, kdy máte slušnou organickou návštěvnost z vyhledávačů a zároveň máte omezený rozpočet na reklamy. Dokáže totiž automaticky porovnat vyhledávací dotazy z Google Analytics organického vyhledávání s klíčovými slovy ve vašem účtu. POkud někde nalezne shodu, tak ji přehledně vyreportuje do Google tabulek.

Odkaz na: ​Ga queries ws Adwords kws

18. Quality Score Tracker

Pomalu se dostáváme ke scriptům, které které mají především reportovací charakter a dokáží vám výrazně pomoci při optimalizaci kampaní. Quality Score tracker, jak již název připomíná, historicky monitoruje Skóre kvality jednotlivých klíčových slov a celého účtu zároveň. Skóre kvality je totiž metrika, která je stále aktuální v čase a historicky ji v Adwords nelze přesně sledovat. Pomocí tohoto scriptu tak jednoduše poznáte, zda se vám Skóre kvality v účtu daří zlepšovat.

Odkaz na: ​Quality Score tracker

19. Keyword Performance Report

Tento script funguje podobně jako předchozí, jen k sobě váže řadu dalších metrik, které zaznamenává do grafů a tabulek. Tyto metriky dokáže mimo jiné dávat do vzájemných souvislostí. Spolu s Quality Score trackerem je to silná dvojka pro optimalizaci klíčových slov a všeho co s nimi souvisí.

Odkaz na: ​Keyword Performance Report

20. Kratu report

Kratu report je script určený pro úroveň MCC. Do tabulky přehledně zaznamenává jednotlivé klienty (účty) v Adwords. A k nim přiřazuje dostupné metriky. Kouzlem je, že dokáže zvýrazňovat ty výsledky, které z jeho pohledu nejsou dobré. Jedním pohledem tak odhalíte slabá místa u jednotlivých klientů.

Odkaz na: ​Kratu report

21. Anomaly detector

Anomaly detector aktivně hledá podezřelé hodnoty u metrik v účtu. Vše přehledně zapisuje do Google Tabulek a slabá místa zvýrazňuje různými barvami dle důležitosti. Je podobný Kratu reportu, mimo jiné tím, že se dá použít na úrovni MCC.

Odkaz na: ​Anomaly detector

22. Historical PLA audit

Poslední dva scripty se budou týkat produktových inzerátů ve vyhledávání. První z nich je šikovný nástroj na hodnocení kvality vašich kampaní a jejich výkonu. Script stáhne kompletní výkon všech historických produktů za dané časové období , vygeneru csv soubor pro filtraci, na základě které pak můžete odhalit, kategorie a značky PLA kampaní fungovaly nejlépe.

Odkaz na: ​Historical PLA audit

23. Spike everything else checker

Poslední script se také týká PLA a je velice jednoduchý. Provoz se skupiny “Vše ostatní” chceme mít pod kontrolou. Tento scriptík vám ukáže procento provozu, který pochází z nedefinovaných seskupení produktů, jako je vše ostatní.

Odkaz na: ​Spike everything else checker

This content was originally published here.

Etiquetas: , , ,

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *